Zwolnienie z WF-u nadal wystawi lekarz rodzinny

Nowe zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Lekarz rodzinny zwolni dziecko z WF-u. Mimo nowych zasad godzinę temu

Wiadomości