Miliony dzieci z krajów ogarniętych wojną nie chodzą do szkoły

Bez szkoły prawie 14 mln dzieci

Miliony dzieci z krajów ogarniętych wojną nie chodzą do szkoły chwilę temu

Wiadomości